Bireysel Çalışma Merkezi

Merkezimiz, öğrencilerimizin ders dışında, ek malzemeler, görsel işitsel metotlar internet bağlantılı bilgisayar kullanımı yoluyla kendilerini geliştirme amacı ile kurulmuştur. Öğrenciler burada çalışma yapabilme, derslerde kaçırmış oldukları konuları yakalama, bilgi eksikliklerini tamamlama dilin pratiğini yapma olanağı bulurlar.

Bir idari personel bir de okutman tarafından yürütülmektedir. Merkezin görevleri;

Yer ve Çalışma Saatleri
Bireysel Çalışma Merkezi, Hazırlık Okulu Ana Bina giriş katındadır.
Çalışma saatleri hafta içi 09:00 ila 17:30 arasıdır.

Bireysel Çalışma Merkezi İmkanları:

Bireysel Çalışma Merkezi Personeli
Bireysel çalışma Merkezinde, merkezin işleyişinden sorumlu idari personel Mevlüt Ercan ve Öğrencilere İngilizce öğrenimi konusunda yardımcı olmakla görevli, alanında uzman  İngilizce Okutmanı Sibel Özdemir görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri
E-Posta: yesim.islek@parttime.atilim.edu.tr

Tel: 0312 586 84 69

 • Öğrencileri merkezde bulunan video, kasetler ve bilgisayar destekli dil programlarından yararlandırarak yabancı dili öğrenmelerini desteklemek, bu şekilde dil öğrenimini zevkli ve kolay öğrenilir duruma getirmek,
 • Öğrencilerin bilgisayar kullanımı yolu ile gereken kaynaklara ulaşarak, verilen ödevleri ve projeleri çağdaş yöntemlerle hazırlayabilmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin merkezde bulunan İngilizce kitap ve materyallerden yararlanmalarına ve görevli okutmandan yardım almalarına olanak sağlamak,
 • Öğrencilerin Merkezde bulunan çeşitli düzeylerdeki egzersizler, testler çözmelerini ve görevli okutmanın değerlendirmesi konusunda yardım almalarını sağlamak.
 • Okuma ve Dinleme Odası
 • Internet Bağlantılı Dil Laboratuarı
 • Boş Zaman Okuma Materyali (graded readers seviye 1 ila 7;basitleştirilmiş klasikler ve öykü-roman, kasetli öyküler; öykü (CD)
 • Referans Kitap ve Sözlükler (dilbilgisi, kelime, okuma, yazma ve konuşma becerilerine yönelik kitaplar, genel İngilizce ve özel alanlara ilişkin sözlükler, deyimler sözlüğü, değişik alıştırma ve ders kitapları)
 • Örnek Sınav ve Alıştırmalar (Haftalık mini sınav, Midterm ve Yeterlik sınavları örnekleri ve ekstra alıştırmalar)
 • İngilizce Okutmanından Yardım
 • Randevu Esnasında Bire-Bir Öğretim
 • İdari Personelden Teknik Konular İle İlgili Destek