Akran Gözlemi

Akran Gözlemi iki ya da daha fazla okutmanın birbirlerinin dersini gözlemleyerek geri dönütte ya da profesyonel gelişim için tavsiyede bulunmasıdır. Bu çalışma hem öğretmene hem de kuruma yarar sağlamakla beraber,  getireceği faydalar ile öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağlar. Bunun yanında, kişisel farkındalık, mesleki ihtiyaçların tespiti bağlamında da oldukça kullanışlı bir uygulamadır.

 
14 Eylül 2016 tarihinde öğretmen eğiticimiz Melih Dedeoğlu’nun organize ettiği atölye çalışmasında, kurumumuza yeni katılan okutmanlarımıza akran gözlemi çalışmasının genel bir çerçevesi çizildikten sonra, takip edilecek adımlar hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmanın son kısmında gruplar halinde yapılan tartışmalarda ne tür sıkıntılarla karşılaşılabileceği ve çözüm yolları üzerinde durulmuştur.