Beceri Odaklı Dil Eğitim Seminerleri -4

Yazma ve konuşma anadilde bile ustalığı zor becerilerdir. Bu zorluk, yabancı dil öğrenenenler için çok daha fazladır. Beceri Odaklı Dil Öğretimi başlıklı seminerlerden dördüncüsü, bu zor becerileri daha öğrenci merkezli ve öğrencilerin becerilerini geliştirici yapabilmek için Yazma ve Konuşma Becerileri üzerine yapıldı. Söz konusu seminer Anadolu Eğitim Enstitüsü’nden (ATI) öğretmen eğiticisi Suzan Özgelen Yılmaz tarafından 09 Kasım 2016 tarihinde verildi. Seminerde doğruluk ve akıcılığı geliştirmek için bir yabancı dil sınıfında amaca yönelik konuşma becerisini teşvik edecek çeşitli iletişim odaklı aktiviteler üzerinde konuşuldu. Aynı zamanda, yazma öğretimine yönelik farklı yaklaşımlara dikkat çekilerek ve öğrencilerin yazma becerilerinde kendilerini geliştirmelerine ve kendilerine daha fazla güvenmelerine yardımcı olmak için çeşitli pratik yazma öncesi ve yazma sırası faaliyetleri üzerinde grup çalışmaları yapıldı.