Beceri Odaklı Dil Eğitim Seminerleri -5

Beceri Odaklı Dil Eğitimi başlıklı seminerlerden beşincisi olan Dilbilgisi Öğretimi adlı seminer 23 Kasım 2016 tarihinde Ankara Anadolu Eğitim Enstitüsü’nden (ATI) öğretmen eğiticisi Suzan Özgelen Yılmaz tarafından verildi. Bu seminer, son araştırmalarda elde edilen sonuçlara dayalı olarak İngilizce dil öğretiminde dilbilgisinin rolünü keşfetmeyi amaçladı. Okutmanlarımız örnek dilbilgisi öğretimi derslerini analiz etti ve dilbilgisi öğretimi temel ilkelerine göre bu derslerin etkinliklerini değerlendirdi. Ayrıca, okutmanlarımız Sına-Öğret-Sına Yöntemi (SÖS) ve Göreve Dayalı Öğretim Yöntemi (GDÖY) gibi alternatif dilbilgisi öğretim modellerini bir kez daha gözden geçirerek, bunları günlük öğretim uygulamalarına entegre etmenin yollarını tartıştılar.