Beceri Odaklı Dil Eğitim Seminerleri -6

Beceri Odaklı Dil Öğretimi başlıklı seminerlerden sonuncusu olan Kelime Öğretimi adlı seminer Anadolu Eğitim Enstitüsü (ATI) başkanı Dr. Simon Phipps tarafından 7 Aralık 2016 tarihinde verildi. İnsan hafızasının nasıl çalıştığına dair en yeni araştırmalar üzerine konuşulduktan sonra bu araştırmaların kelime öğretimi ve öğrenimine etkileri tartışıldı. Ayrıca okutmanlarımız, örnek kelime dersi izleyerek, kelime öğretimi, öğretim sırasında öğrenciye çıkarım yaptırılımasını ve sunulan kelimenin anlamının öğrenci tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak için farklı teknikler gözlemlediler. Ayrıca, kurumumuzda kullanılan ders kitaplarındaki kelime öğretimi bölümlerini inceleyerek, verilen etkinlikleri daha etkili hale getirme yollarını tartışmak için gruplar halinde çalışma imkânı da buldular.