Beceri Odaklı Dil Eğitim Seminerleri -2

Dr. Simon Phipps tarafından verilen Beceri Odaklı Dil Öğretimi başlıklı seminerlerden ikincisi olan Beceri Odaklı Dil Öğretimi’ne Giriş adlı seminer 12 Ekim 2016 tarihinde Anadolu Eğitim Enstitüsü başkanı Dr. Simon Phipps tarafından verildi. Anadil edinimiyle ilgili yeni kuram ve araştırmalara ve bunların yabancı dil öğretimindeki uygulamalarına genel bir bakış yapıldıktan sonra, gramer ve kelime dağarcığını verimli bir şekilde öğretmenin yollarını ve dört becerinin farklı öğretim yöntemleri incelendi. Ayrıca kitaplarda sunulan alıştırmaları daha beceri odaklı hale getirmek için izlenebilecek yollar beyin fırtınası yapılarak gruplar halinde tartışıldı ve gruplar örnek ders planları hazırladılar. Seminerin sonunda yapılan çalışmalar diğer gruplarla paylaşıldı.