Dijital Öğrenme ve Yazma Becerileri için Öğretim Platformları

Teknolojinin hayatımıza girmesi be onun eğitimdeki değişimsel etkisiyle, dijital platformlar hem öğretmenler hem de öğrenciler arasında oldukça popüler hale gelmiştir. Eğer uygulamaya uygun bir şekilde konulmaz ve yabancı dil olarak İngilizce amaçlı sınıflarda dört ana beceri için de uygulanmazsa, teknolojinin bu alandaki etkinliği gözden kaçmış olur. Farhad Jafari tarafından hazırlanıp 14 Mart 2018 tarihinde sunulan bu sunumda üç dijital platform okutmanlarımıza tanıtıldı. Bu platformların kullanımı ve bunlardan sınıflarda süreç odaklı yazma becerilerinde nasıl faydalanılacağı katılımcılara aktarıldı.