Eşzamanlı İngilizce Dil Öğretimi Oturumları 1 - Keyifli Okuma

Temel İngilizce Bölümü tarafından organize edilen eşzamanlı oturumlardan biri olan Keyifli Okuma 04.01.2016 tarihinde okulumuz okutmanlarından Zeynep Olgun Pamuk tarafından düzenlenmiştir. Oturumda okulumuzda kullanılan kitap serisi Navigate Elementary’de yer alan bazı okuma parçaları, Ne Biliyorum, Ne Öğrenmek istiyorum, Ne Öğrendim? Tablosu, Görev Tabanlı Öğrenme, Safari Turu ve Sözcük Öbekleriyle Özetleme gibi çeşitli İngilizce öğretim teknikleri kullanılarak, okuma dersinin içerik olarak nasıl daha zengin, öğrenciler için nasıl daha üretken kılınabileceği tartışıldı. Ayrıca oturumda role girme tekniği kullanılarak katılımcıların sürece empatik bir şekilde yaklaşmaları sağlandı.