Eşzamanlı İngilizce Dil Öğretimi Oturumları 2 – Diğer Beceriler ile Bütünleşik Bir Yazma Dersi Örneği

Diğer Beceriler ile Bütünleşik Bir Yazma Dersi Örneği

Temel İngilizce Bölümü tarafından organize edilen eşzamanlı oturumların ikincisi turunda yeni bir oturum daha eklenmiştir. Diğer Beceriler ile Bütünleşik Bir Yazma Dersi Örneği 29.03.2017 tarihinde okulumuz okutmanlarından Onur Özkaynak tarafından düzenlenmiştir. Bütünleşik yazma çalışması, çeşitli dil becerilerinin (okuma & yazma) bir araya getirilerek öğrencilerin yazma becerileri için temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Sunum esnasında ‘sosyal medya bağımlılığı’ hakkında bir metin okunmuş, akabinde katılımcılardan metin temel alınarak bu sorunun çözümü için beyin fırtınası yapmaları istenmiştir. Ardından, katılımcılar beyin fırtınası esnasında ortaya çıkan fikirleri kullanarak bir problem çözüm paragrafı yazmışlardır. Konuyla ilgili metne daha önceden maruz kaldıkları için katılımcılar yazma çalışmacıların kullanacakları kelime ve cümlecikler konusunda farkındalıkları artmıştır.