Eşzamanlı İngilizce Dil Öğretimi Oturumları 4 – Dil Öğretiminde Kültürel Farkındalık Yaratma

Temel İngilizce Bölümü tarafından organize edilen eşzamanlı dil öğretimi oturumlarının dördüncü turuna yeni iki oturum ile devam edildi. Bunlardan biri olan Dil Öğretiminde Kültürel Duyarlılık ve Farkındalık Yaratma başlıklı oturum 17.05.2017 tarihinde okulumuz okutmanlarından David Boddington ve Liliana Seçer tarafından düzenlenmiştir. Bazen programımızda bulunan ve sınavda değerlendirmeye alınacak konuları yetiştirmeye çalışırken gözardı ettiğimiz kültür öğretimi, dil öğretiminin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Bu oturumda, kültürü derslerimize nasıl dahil edebileceğimiz konusunda bazı faydalı fikirler sunuldu. Öğrencilerimizin dil ve iletişim becerilerini aynı anda etkin olarak kullanan bireyler olabilmeleri açısından gerekli olan kültürel duyarlılık ve farkındalığın geliştirilmesinin önemi vurgulandı.