Eşzamanlı İngilizce Dil Öğretimi Oturumları 4 – Okuma ve Kelime Oyunları

Temel İngilizce Bölümü tarafından organize edilen eşzamanlı dil öğretimi oturumlarının dördüncü turunda düzenlenen yeni oturumlardan diğeri olan Okuma ve Kelime Oyunları başlıklı oturum, 17.05.2017 tarihinde okulumuz okutmanlarından Vildan Şahin tarafından düzenlenmiştir. Dil öğretiminde okuma becerisinin ne denli önemli olduğu aşikardır. Ancak bu becerinin kazandırılabilmesi için öncelikle bazı edinim ve öğrenmelere ihtiyaç vardır. Bunlardan birisi de kelime bilgisinin geliştirilmesidir. Bu oturumun amacı okuma dersini daha rekabete dayalı bir aktiviteyle işleyip, okuma parçasının derinlemesine analiz edilmesine ve öğrenilmiş sözcüklerin tekrarına yönelik aktiviteleri paylaşmaktır. Oturumda sunulan aktivitelerin sınıflarımıza nasıl uyarlanabileceği gibi konularda da tartışılmıştır. Her iki aktivitede kullanılacak materyaller bölümümüzde kullanılmakta olan kitaplardan Unlock Reading & Writing 3 ve Navigate B1+ uyarlanmıştır.