GERİBİLDİRİM VERME

 

Yabancı Dil Olarak İngilizce'nin öğreniminde öğrencilerimizin gelişimi için onların yazılı ve sözlü başarımlarına yorumlarda -geribildirimlerde- bulunmamız gerekir. Bu, hedef dilin yeniden yapılanması ve içselleştirilmesinde kilit noktadır. Fakat geribildirimin sadece öğretmenden öğrenciye doğru olarak gelişmesi gibi tek bir boyutu yoktur. Bu noktada Temel İngilizce Birimi 21 Şubat 2018 tarihinde Orhan Zaim Konferans Salonunda Suzan Özgelen Yılmaz tarafından verilen "Geribildirim Verme" üzerine bir seminer düzenledi. Bu seminer öğretim elemanlarımızın kendi geribildirim yöntemlerini hatırlamalarına ve daha öğrenci merkezli ve öğrencinin kendi farkındalığına yönelik farklı yöntemleri tanımalarında fayda sağlamıştır. Sayın Özgelen Yılmaz geribildirimin ve farklı geribildirim yöntemlerini kullanmanın önemini videolar, alıştırmalar ve grup çalışmalarıyla altını çizmiştir.