Konuşma Becerisinin Etkili Öğretimi üzerine Bir Araştırma

22 Şubat 2017 tarihinde Turhan Çoruh Konferans Salonu’nda Temel İngilizce Bölümü Araştırma Birimi Başkanı Aysel Sütçü konuşma becerisi üzerine yaptığı araştırmanın sonuçlarını gösteren bir sunum yaptı. Bu istatistiksel çalışmada öğrencilerin konuşma becerileri hedef alındı. Araştırma için üç farklı örnek grup seçildi. Öğrencilerin konuşma becerilerini edinmelerinde engelleyici olarak algıladıkları faktörleri ve sınıf içindeki uygulamalar üzerine görüşlerini almak için bir anket uygulandı. Elde edilen bulgular yüzdelere göre incelenerek öğrencilere konuşma becerilerini daha iyi bir şekilde öğretmeye yönelik sınıf içi uygulamaları, materyal hazırlama ve genel olarak programla ile ilgili olarak yapılabilecek, ve konuşma becerilerindeki etken faktörler üzerine yapılan araştırmaların gösterdiği bulgulara dayanan öneriler paylaşıldı.