Yazma Becerisi I – Öğrencileri Yazmaya Hazırlama

Öğrenciler bütün seviyelerde hangi türde olursa olsun yazmaya başlarken sorun yaşarlar. Bu problemlere ışık tutmak için Temel İngilizce Bölümü tarafından yazma becerisi konulu bir seminer düzenledi. 8 Şubat 2017 tarihinde yapılan seminerde öğretmen eğiticisi Jackie Halsall, öğrencilerin yazılacak konu hakkında fikir üretip geliştirmelerine, yazacakları metnin hedef kitlesini ve amacını belirleyip fikirlerini bir bütün içerisinde sunabilmelerine yardımcı olacak çeşitli etkinlikler üzerinde durdu.