Yazma Becerisi II – Yazılı Geri Bildirim

8 Mart 2017 tarihinde Temel İngilizce Bölümü Turhan Çoruh Konferans Salonunda düzenlenen Yazma konulu seminerin ikinci bölümünde öğrencilere yazılı geribildirim verme üzerinde duruldu. Öğretmen eğiticisi Jackie Halsall’in de belirttiği gibi yazılı geribildirim vermek öğretmenler için gerçekten çok zaman alan ve öğrenciler için ise heves kırıcı bir şey olabiliyor. Aynı zamanda öğrenciler aynı hataları tekrar tekrar yapınca öğretmenlerde bu bildirimin pek de etkili olmadığı duygusu uyanıyor. Seminerin bu bölümünde Halsall, yazılı bir metinde önemli olan noktaları anlamalarına yardımcı olabilecek, öğrencilerin kendi ya da akranlarının yazılarına değerlendirme yapmalarını heveslendirecek çeşitli sınıf içi aktivite örnekleri sundu. Yazılı geribildirim verilirken not vermekten çok içeriğe yönelik detaylı geribildirim verilmesinin önemi üzerinde durulduktan sonra, öğretmenin çok vaktini almadan fakat öğrencinin yazma becerisini geliştirmesi açısından geribildirimin nasıl etkili bir şekilde yapılabileceğinin örneği grup çalışması şeklinde yapıldı.