Hoşgeldiniz

Eğitim dili İngilizce olan üniversitemizde Hazırlık Okulu Eğitimi önemli bir rol oynamaktadır.

Dil eğitiminin amacı; öğrencileri fakültelerdeki dersleri takip edebilecek düzeyde dil bilgi ve becerileri ile donatmak, onları dinamik, çağdaş değerlere sahip başarılı bireyler olarak bilim ve iş dünyasına kazandırmaktır.

Atılım Üniversitesi’ne yeni kabul edilen öğrenciler, kayıt oldukları "Akademik Yıl" başında Hazırlık Okulu tarafından hazırlanan Yeterlilik (Proficiency) sınavına katılırlar ve bu sınavın sonucuna göre ya fakültelerine başlarlar ya da Yerleştirme (Placement) testini alarak Hazırlık Okulu’nda düzeylerine uygun gruplardan (Başlangıç - Orta - Orta Üstü) birine yerleştirilirler.

Dil Eğitimi; özel olarak düzenlenmiş sınıflarda, deneyimli bir kadro tarafından, farklı programlarla desteklenerek, en son metod ve teknikler kullanılarak verilmektedir. Hazırlık Okulunda, eğitim ELT alanında en gelişmiş sistem olan kur sistemi ile yapılmaktadır. Bu sistemle, öğrenciye yabancı dil temelini sağlam biçimde kurma ve üzerine geliştirebilme imkanı verilir.

2000 yılında kullanıma giren "Öğrenci Çalışma Merkezi" bilgisayar, modern araç ve gereçler ve özel olarak hazırlanmış malzeme ve kitaplarla donatılmış olup öğrenciye yabancı dilin pratiğini yapma, öğrendiklerini pekiştirme, eksikliklerini tamamlama imkanı vermektedir.

Atılım Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrenciler; son iki yıl içinde girmiş oldukları TOEFL, IELTS, FCE Sınavlarının birinden, Hazırlık Okulunca saptanan düzeyde başarılı olmaları halinde İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulurlar.

Hazırlık Okulu’nda "Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayanlar için "Genel İngilizce" ve fakültelerine devam edenler için "Özel Amaçlı İngilizce" olmak üzere iki farklı program yürütülmektedir.

Yrd.Doç.Dr. Abdullah ERTAŞ
Müdür 
abdullah.ertas@atilim.edu.tr