Kur Değerlendirmesi

Hazırlık Okulunda eğitim süresi her biri 8-10 hafta olan dört kurdan oluşmaktadır. Her kurda öğrencilere haftalık pop quiz, iki ara sınav ve yazı çalışmaları verilir. Tüm bu çalışmaların ağırlıklı ortalaması 100 tam not üzerinden 60 alan öğrenciler bir sonraki kura geçmeye hak kazanırlar. Ancak kur dönemi içinde toplam devamsızlığı % 20’yi geçen öğrenciler  ara sınavlara alınmazlar. Öğrenci başarısı iki ara sınav (%70), haftalık quizler (%15),  yazma çalışmaları (%10) ve ödev için (%5) doğrultusunda not verilir. Tüm bu çalışmaların ağırlıklı ortalaması 100 tam not üzerinden 60 alan öğrenciler bir sonraki kura geçmeye hak kazanırlar. 

 Başarı notu 100 tam not üzerinden 60’ın altında olan öğrenciler bulundukları kuru tekrarlar. Öğrencilerin iki akademik yıl içinde Yeterlik sınavından geçmek zorundadır, aksi takdirde okulla ilişiği kesilir. Bu öğrencilerin Türkçe eğitim yapan bölümlere yerleştirilmeleri için ÖSYM Başkanlığına başvuru hakları saklıdır.

 Hazırlık okulunda verilen dört kuru başarı ile tamamlayıp Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan ancak Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci için Yeterlik sınavına  hazırlamak amacı ile desteklemeli eğitim verilir. Bu grup öğrencilerin yapılacak ara sınavlara girmesi, verilecek ödev yapması gerekir. % 80 devam zorunluluğu bu grup öğrenciye de uygulanmaktadır dolayısıyla % 20’den fazla devamsızlık yapan öğrenci söz konusu destek programında  arasınavlara giremez ancak yeterlik sınavına girme hakkını kaybetmez.