Kur Sistemi

Kuruluşumuzdan itibaren her yıl okulumuz öğretim elemanları tarafından geliştirilen anketler  değerlendirilerek, fakültelerimizden yapılan öneriler ve öğrenci profil ve ihtiyaçları dikkate alınarak bir komisyon tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucunda 1999-2000 akademik yılı itibariyle öğrenciyi daha başarılı olmaya taşıyacak daha kaliteli ve kontrollü olan “kur” sistemine geçilmiştir. Bir akademik yıl  8-10 haftadan oluşur dört eşit (döneme) kura ayrılır.  Öğrenci her bir dönem içinde,  öğrendikleri doğrultusunda değerlendirilir. Kurunda başarılı olamayan öğrenci eski klasik sistemde olduğu gibi ileriye dönük olarak devam ettirilmez, o kuru duruma göre iki kez daha tekrar etme şansına sahiptir. Böylece yeterince öğrenerek bir üst kura geçer. Bu şekilde öğrenciye yabancı dil temelini sağlam biçimde kurma fırsatı verilir. Zira dil eğitiminde temel oluşmamışsa üzerine inşa etmek olanaksızdır.  

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız