Materyal Geliştirme Ünitesi

Materyal geliştirme Ünitesi, yeni gramer konularını, kelimeleri ve sunulan becerileri kuvvetlendirmek için ders kitaplarındaki ünitelere göre destek materyal hazırlama ve geliştirmeden sorumludur.
Hiçbir ders kitabı her yönden mükemmel olmadığından Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu, ders kitaplarındaki yetersiz bölümleri desteklemek ve okutmanlara çeşitli, öğrencilerin ilgisini çeken ve öğretilen konuları takviye eden materyaller hazırlamak için Materyal Geliştirme Ünitesi’ni kurdu.
Sınıfta kullanmak üzere okutmanlara hazırlanan resimler, resimli ve renkli kartlar, duvara asmak için çizelgeler derste renk ve çeşitlilik yaratır.
Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan materyalleri okutmanlara sağlayan Materyal Geliştirme Ünitesi Hazırlık Okulu’nun başarısında önemli bir rol oynar.