Aslı OĞUZ, Okutman

Aslı OĞUZ

İletişim Bilgileri

Bağlı Olduğu Bölüm:Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık Okulu)


Araştırma Konuları

Ingiliz Edebiyati, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Işığında Yabancılara Türkçe Öğretimi, Materyal Geliştime ve Üretme, Materyal Geliştirme, Tercüme