Sınav Birimi

Atılım Universitesi Hazırlık Okulu Sınav Birimi, Hazırlık Okulu müfredat proğramıyla belirlenmiş olan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Hazırlık Okulu müfredat programında öğrencinin yabancı dil becerilerini geliştirme sürecini ve bulunduğu düzeyi başarıp başaramadığını ölçen sınavların tümü test birimi tarafından hazırlanır. Aynı düzeydeki tüm öğrencilere aynı sınav uygulanır; böylece ölçme değerlendirmede tüm okulda standart sağlanır. Bu sınavlar öğrencinin hem dil becerilerini geliştirirken gösterdiği ilerlemeyi hem de bir üst düzeyi başarıp başaramayacağını ölçer. Test Birimi Eylül – Ocak- Haziran aylarında akademik tavimle belirlenen tarihlerde yeterlik sınavı verir. Test Birimi tarafından hazırlanan yeterlik sınavı öğrencinin öğrenmi göreceği fakültede akademik çalışmalarını takip edip edemeyeceğini belirler.