Yayınlar

Path to ProfIcIency

Path to Proficiency ileri düzeyde öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmeleri ve Yeterlik Sınavına hazırlanmalarında yardımcı olmak amacıyla 1999-2000 akademik yılında hazırlanıp ilk baskısı yapılmış ve  2002-2003 akademik yılında da revize edilerek ikinci baskısı yapılmıştır. Kitabın hedef kitlesi Atılım Üniversitesi öğrencileri olup, Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu öğrencilerinin düzey ve ilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kitap, yeterlik sınavları için kapsamlı testler sunarak öğrenciyi yeterlik sınavlarına hazırlamaktadır.

Kitabımız, Atılım Üniversitesi Bookstore'dan, kütüphanelerden ya da yurt genelinde kitapçılardan temin edilebilir.

 


Step Up to Proficiency

Bu kitap, Yaz Okulunda Yeterlik Sınavına Hazırlık Grubundaki öğrencilerin ileri düzeyde dilbilgisi kurallarını pekiştirip kavramaları ve aynı zamanda okuma becerilerinin geliştirilmesi ve kelime bilgilerinin arttırılması amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta açıklamalı dilbilgisi kuralları ve alıştırmaları, okuma becerilerine yönelik okuma parçaları ve alıştırmaları ile kelime alıştırmaları verilmiştir. 2009 – 2010 Akademik yılında basılan kitap Atılım Üniversitesi Kütüphanesi kitap satış biriminden temin edilebilir.