Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavları

Üniversitemizi kazanmış öğrenciler kayıtlar sırasında Hazırlık Okulu tarafından Seviye Tespit Sınavına alınırlar. Bu sınavda amaç öğrencinin İngilizce bilgi düzeyini ölçüp aldıkları nota göre onları başlangıç ( D), Elementary (C), orta (B), orta üstü (A) gruplara yerleştirmektir. Seviye Tespit Sınavında A düzeyinde çıkan öğrencilere akademik yıl başında yapılan Yeterlik Sınavına girme hakkı verilir. Yeterlik Sınavından geçemeyen öğrenciler düzeylerine göre ( A) gruplara yerleştirilir. Seviye Tespit Sınavında B, D ve C düzeyi çıkanlar da düzeylerine uygun grupta eğitimlerine başlarlar.

Yeterlik Sınavından başarılı olanlar bağlı oldukları fakülteye geçerler. Taban başarı notu 100 puan üzerinden 60 puan olup, bu not İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık bölümü için 65’tir. Ayrıca son iki yılda yapılan TOEFL sınavından 75(IBT) (yazma 20), 537+4(W) (Paper based) , IELTS (akademik) sınavından 6.0(her bölüm için en az 5.0 puan), ve YDS 80  alan öğrenciler Yeterlik Sınavına alınmaksızın bağlı oldukları fakültelere geçerler. İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık öğrencileri için ise TOEFL’dan 79(IBT) (Yazma 20),  550+4 (TWE) (Paper based), IELTS Akademik'den 6.5 (her bölüm için en az 5.5),YDS'den 85 almış olmaları beklenir.  TOEFL Sınav Sonuçları arasında Ankara Türk Amerikan Kültür Derneğinde ve üniversite sınav merkezilernde girilen ve doğrudan ETS tarafından gönderilen TOEFL sınav sonuçları kabul edilmektedir.


Akademik ders yılı takvimi okul yönetimince düzenlenir. Ders saatleri, program gereksinimlerine göre değişir. Genelde haftada 27-30 saat olup en düşük kurdan başlandığı dikkate alınarak, öğrenciler, bir akademik yıl içinde yıl sonunda yapılan Yeterlik Sınavına yetiştirilir. Hazırlık Okulunda eğitim bir akademik yıldır. Bir yıl sonunda başarılı olamayan öğrencilere en çok bir akademik yıl daha Hazırlık Okulunda kalma hakkı verilir.

Hazırlık Okulu, öğrencilerimizin seçtikleri bölüm derslerini hiçbir güçlükle karşılaşmadan takip edebilmelerini ve fakültelerimizin gereksinim duyduğu düzeye gelmelerini hedeflemektedir.

Hazırlık Okulu dil eğitimini başarılı bir şekilde tamamladığında öğrenci, sosyal ve mesleki konularda etkin biçimde okuyup konuşabilecek, derslerde not tutarak okuduğunu ve dinlediğini anlayabilecek, çeşitli konularda İngilizce konuşup yazışabilecek düzeye gelecektir.

Örnek Yeterlik Sınavı